___________________________________________________________________________

OP-TIM, spol. s r.o., jediný výrobca drevocementových dosiek na Slovensku nadviazal pri svojom vzniku v roku 1991 na viac ako 20 ročnú tradíciu výroby týchto dosiek v Krupine. V priebehu desaťročia svojej existencie sa snažíme vyrábať kvalitné tepelnoizolačné materiály, ktoré odzrkadľujú potreby súčasnej doby. Tradícia spojená s inováciou a novou technológiou, ako aj systematickým úsilím o zabezpečenie kvality je predpokladom úspešného zvládnutia cieľa, ktorý sme si vytýčili na svojom začiatku.
Je ním výroba tepelnoizolačných dosiek s čo najlepšími úžitkovými vlastnosťami. Výroba s používaním prírodných surovín bez škodlivých chemických látok, energeticky nenáročná, bez vzniku škodlivých odpadov sa hodnotí ako veľmi ekologická. Splnenie kvalitatívnych, bezpenostných a hygienických požiadaviek sa pravidelne overuje a jeho výstupom sú certifikáty na všetky vyrábané materiály.
 

OP-TIM spol.s r.o. kao jedini proizvođač drveno – cementnih ploča u Slovačkoj je nadovezao u 1991.g na tradiciju proizvodnje ovih dasaka u Krupini, stariju više od 20 godina. Tokom deset godina svog postojanja nastojimo proizvoditi kvalitetne termoizolacione materijale, koje odražavaju potrebe sadašnjeg vremena. Tradicija povezana sa inovacijom i novom tehnologijom, kao i sistematskim nastojanjem za obezbeđivanje kvalitete je pretpostavka za savladavanje našeg cilja, koji smo odredili na samom početku. To je proizvodnja termoizolacionih dasaka sa što boljim osobinama za korisnika.  Proizvodimo od prirodnih sirovina, bez štetnih hemijskih spojeva, bez suvišne potrošnje energije i bez štetnog otpada – cela proizvodnja može da se oceni kao jako ekološka. Ispunjavanje kvalitativnih bezbednosnih i higijenskih zahteva se redovno overava. Dokaz kontrole su sertifikati za sve naše proizvode.